Η φοβία μεγάλου ποσοστού ανθρώπων για τις κατσαρίδες δεν είναι αδικαιολόγητη. Οι κατσαρίδες πέραν της αποκρουστικής τους όψεως φέρουν μία σειρά παθήσεων όπως σαλμονέλα, δυσεντερία και γαστρεντερίτιδα ενώ ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα. Τα μικρόβια που φέρουν, μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εκκρίσεων και περιττωμάτων τους. Φωλιάζουν και αναπτύσσονται σε αποχετεύσεις, φρεάτια, βόθρους και κυκλοφορούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρά τη διαδεδομένη άποψη ότι οι κατσαρίδες αναπτύσσονται σε βρώμικους χώρους, η υγιεινή και η καθαριότητα δεν επηρεάζουν σε τίποτα την εμφάνισή τους.

 

Γερμανική Κατσαρίδα

BLATELLA GERMANICA

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

 • 12 - 15mm. μήκος.
 • Καφέ, με 2 σκούρες ρίγες στον θώρακα.
 • Τα φτερά έχουν το μήκος του σώματος ή αλληλεπικαλύπτονται λίγο και στα δύο γένη.
 • Τρέχει και σκαρφαλώνει (πέλματα στα πόδια που κολλούν).

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

 • 12 - 15 mm.
 • Καφέ, με 2 σκούρες ρίγες στον θώρακα.
 • Τα φτερά έχουν το μήκος του σώματος ή αλληλεπικαλύπτονται λίγο και στα δύο γένη.
 • Τρέχει και σκαρφαλώνει (πέλματα στα πόδια που κολλούν).

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

 • Θερμαινόμενα κτίρια, συχνά κουζίνες και πλοία. Προτιμά υψηλές θερμοκρασίες και υγρασίες.
 • Νυκτόβια.
 • Παμφάγα.

 

Ανατολίτικη Κατσαρίδα

BLATTA ORIENTALIS

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

 

 • 25 - 30 mm. μήκος.
 • Έχει καφέ προς μαύρο χρώμα.
 • Τα φτερά δεν είναι ανεπτυγμένα στις θηλυκές και στις αρσενικές καλύπτουν τα ¾ της κοιλιακής χώρας.
 • Τρέχει αντί να πετά.

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

 • Τα θηλυκά αποθέτουν 16 αυγά μέσα σε ωοθήκη.
 • Εκκολάπτονται σε 2 μήνες.
 • Οι νύμφες χρειάζονται 5 - 9 μήνες για αναπτυχθούν σε ενήλικες.

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

 • Κτίρια. Ανέχεται χαμηλότερες θερμοκρασίες από άλλες κατσαρίδες και έτσι απαντάται και στο ύπαιθρο, σε σκουπίδια. κλπ.
 • Νυκτόβια.
 • Παμφάγα.

 

Αμερικανική Κατσαρίδα

PERIPLANETA AMERICANA

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

 

 • 28 - 44 mm. μήκος.
 • Γυαλιστερό κόκκινο-καφέ χρώμα.
 • Τα φτερά είναι πιο μακριά από το σώμα στο αρσενικό και μόλις επικαλύπτουν την κοιλιά στο θηλυκό.
 • Τρέχει (μπορεί να πετάξει σε υψηλές θερμοκρασίες).

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

 • Η ωοθήκη, που περιέχει 6 - 28 αυγά, φέρεται από το θηλυκό για αρκετές ημέρες πριν εναποτεθεί. Μερικές φορές κολλιούνται, συνήθως σε ομάδες.
 • Εκκολάπτονται σε 1 - 2 μήνες.
 • Οι νύμφες συνήθως αναπτύσσονται σε 5 μήνες, αλλά αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 15 μήνες.

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

 • Κυρίως στο εσωτερικό κτιρίων, αποχετεύσεις, υπόγεια, οριζόντιους και κάθετους αγωγούς.
 • Νυκτόβια.
 • Παμφάγα.